RTV prispevek

Slepe osebe lahko uveljavljajo oprostiev plačila RTV prispevka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za oprostitev plačila je potrebno oddati vlogo po pošti ali sebno na RTV.