Evropska kartica za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide lahko invalidi v državah EU uveljavljajo komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

 

Vzpostavljena je spletna in mobilna aplikacija ugodnsti z invalidsko kartico: www.invalidska-kartica.si.

 

Upravičenci do EU kartice so vsi invalidi, ki so dobili status ali pravice, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabiltacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter področja izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in otroci z motnjami v duševnem razvoju.

 

Upravičenci so tudi osebe z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesno okvaro zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

 

Vlogo se vloži na Upravni enoti, kjer se poleg zahtevanega izvida priloži še slika za izdelavo izkaznice.

(Vir: E-uprava)