Socialni programi

 FIHO programi, ki jih izvajamo v letu 2021:

Program 1: Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida;

Program 2: Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih;

Sklop 2.1: Pomoč, organiziranje in izvedba socialnih aktivnosti za različne skupine slepih in slabovidnih;

Sklop 2.2: Organiziranje življenja v bivalnih enotah in usposabljanje slepih oseb za življenje v bivalnih enotah;

Sklop 2.3: Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti;

Program 3: Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov;

Program 4: Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne osebe;

         Sklop 4.1: Opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb

Sklop 4.2: Usposabljanje in izobraževanje različnih skupin slepih in slabovidnih;

Sklop 4.3: Organiziranje in izvedba kulturnih programov in aktivnosti;

Program 5: Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih;

Sklop 5.1: Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih, šahovskih in rekreativnih aktivnosti;

Program 6: Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb.