Bivalna skupnost


Že več kot trideset let naše društvo vodi bivalno skupnost slepih in slabovidnih.
V bivalni skupnosti razpolagamo s šestimi stanovanjskimi enotami. Pet enot je na Rašiški 20 v Ljubljani (dve dvosobni stanovanji in tri enosobna), eno stanovanje pa se nahaja na Rakuševi 18 v Ljubljani. Vsa so v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma od Javnega stanovanjskega sklada MOL, društvo pa jih ima v neprofitnem najemu. Pod bivalno enoto spada tudi stanovanje, ki je v lasti MDSS Ljubljana ma Bilečanski 2.

Vsa ta leta je v društveni bivalni skupnosti začasno stanovalo veliko naših članov ter slepi in slabovidni iz drugih krajev Slovenije, ki so se bodisi šolali v Ljubljani, ali pa so v slovenskem glavnem mestu našli zaposlitev. Mnogi od njih so postali tudi naši člani. Glede na proste zmožnosti je bila naša bivalna skupnost vedno odprta vsem slepim in slabovidnim Slovenije, in kot taka za marsikoga dragocena začasna rešitev stanovanjskega problema.

Namen sobivanja v bivalni skupnosti je tudi usposobiti slepe in slabovidne ljudi za kasnejše samostojno življenje. Pri tem se angažira društvo z vso logistiko in z izvajanjem posebnega socialnega programa za članice in člane, ki bivajo v bivalni skupnosti, veliko pa si stanovalci pomagajo sami med seboj, kar je tudi eden od smotrov takšne skupnosti.