Zgodovina društva


Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana obstaja in deluje na približno istem območju že 70 let, natanko od 24.9.1949 dalje, ko je delovalo v okviru Združenja slepih Jugoslavije - Glavni odbor za Slovenijo, kot Podružnica za mesto Ljubljana in okolico, s sedežem v Ljubljani in že takrat z delovnim področjem za Ljubljana-mesto in okolico. V Kamniku, Kočevju in Trbovljah so obstajale samostojne Podružnice slepih in slabovidnih, ki so se več let združevale v eno Osnovno organizacijo in se leta 1971 tudi združile z ljubljansko, vse skupaj v Osnovno organizacijo slepih in slabovidnih Ljubljana z istim delovnim območjem osrednje slovenske regije, kot ga pokrivamo še danes, v zadnjem času pa ga z izvajanjem nekaterih programov celo presegamo. Seveda pa se je obseg dela v vseh teh letih konstantno povečeval, še posebej pa to povečanje občutimo v zadnjem času.