Članarina

Članstvo in včlanitev


Na dan 31. 12. 2021 je imelo naše društvo včlanjenih 929 članov, od tega 566 žensk in 363 moških ter 410 slabovidnih in in 519 slepih. V letu 2021 smo v naše društvo včlanili 28 novih slepih in slabovidnih, umrlo pa je 49 naših članov.

V društvo je včlanjenih 70 otrok, mladostnikov oziroma oseb mlajših od 27 let, 9 pa je otrok mlajših od 10 let. Otroci obiskujejo redne vrtce, vrtec v Centru IRIS, nekaj otrok in mladostnikov obiskuje osnovno in srednjo šolo v Centru IRIS, nekaj se jih šola na rednih osnovnih šolah in različnih srednjih šolah, nekateri nadaljujejo študij na fakultetah ter različnih višjih in visokih šolah, nekaj mladostnikov pa je vključenih v razline ustanove ali pa so po končanem šolanju še brez zaposlitve.

Pogoji za včlanitev v društvo

 

V društvo se lahko včlani slepa ali slabovidna oseba, ki ima takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo, povzeto po Svet.ovni zdravstveni organizaciji (WHO - World Health Organisation).

Glede na ostanek vida na boljšem očesu s korekcijo, so slepi in slabovidni razdeljeni v 5 skupin:

  • V 1. skupino spadajo slabovidni z ostrino vida od 0,30 do 0,10 (ostanka vida od 30% do 10%)
  • V 2. skupino spadajo slabovidni z ostrino vida od 0,10 do 0,05 (od 9,9% do 5% ostanka vida - štetje prstov na 3 metre ) ali imajo zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke, ne glede na ostrino vida
  • V 3. skupino spadajo slepi z ostrino vida manj od 0,05 (od 4,9% ostanka vida (štetje prstov na 3 metre) do 2% ostanka vida (štetje prstov na 1,5 metra) ali imajo zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • V 4. skupino spadajo slepi z ostrino vida manj od 0,02 (imajo manj kot 2% ostanka vida - štetje prstov na 1,5 metra oz. le zaznavanje svetlobe ali imajo zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke do 5 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • V 5. skupino spadajo slepi z ostrino vida 0 (amaurosis), ki sploh ne dojemajo svetlobe

Edini pogoj za včlanitev v društvo je, da spadate v eno od zgoraj naštetih skupin.

Pokličite na društvo na telefonsko številko 01 25 22 360 in pogovorili se boste s tajnico društva Nušo Car, ki vam bo povedala, katere dokumente in podatke morate predložiti ob včlanitvi v društvo.

Ob včlanitvi boste pridobili člansko izkaznico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. S člansko izkaznico lahko člani izkoristijo ugodnosti, ki jih ponujajo ponudniki različnih storitev - nakup vstopnic na nekaterih kopališčih, kulturnih dogodkih, koncertih, vstopih v muzeje, ugodnosti pri nakupu smučarskih vozovnic na slovenskih smučiščih za slepe in slabovidne s spremljevalcem, oprostitev plačila turistične takse ipd.